Hej!

Jag kom med i kommunalpolitiken för 8 år sedan då jag ställde upp i Pernå kommuns sista självständiga fullmäktige. Vår familj, två tonårsdöttrar, make och hund var bosatta i Forsby i 10 år. Vi flyttade till centrum för tre år sedan. Jag har trivts med mina förtroendeuppdrag från början och nu brinner jag för att arbeta för min hemstad Lovisa.

Under den senaste mandatperioden har vi i Lovisa lyckats med stora beslut. Jag drivs av mina visioner om att vi kan bjuda på både tryggt och trivsamt boende i hela kommunen, samt strategiskt bra möjligheter för företagsamhet.
Vårt stora linjebeslut om att bevara byskolorna och bygga två nya fina skolor ska göra Lovisa till en lockande hemkommun för barnfamiljer.

I mig har ni en beslutsfattare som arbetar osjälviskt och målmedvetet. Styrkorna är samarbetsförmåga och bred erfarenhet både på kommunal och på regional nivå. Jag bryr mig om kommuninvånaren och vill förvalta skattemedel på ett ansvarsfullt sätt för bra service och kloka investeringar i framtiden.

Som stadsstyrelseordförande under de senaste två år har jag kommit nära förvaltningen och ledarskapet. Jag har fått vara med om en del intressanta förhandlingar och intressebevakning som nu börjar bära frukt. Utvecklingen i hamnen och det nya företag som etablerats gläder mig mest. Utvecklingsarbetet fortsätter och fokus sätts på planläggning och företagsetableringar.

Stadens organisation utvecklas och vi ska fortsätta att värna om personalens välmående och möjligheter att betjäna kommuninvånaren.

Tyngdpunkter: boendemarknadsföring, skolinvesteringarna och byskolorna, byggande i trä, lovisabränden inom trä- och traditionsbyggande, fördjupa farleden till hamnen, att hålla servicelöftet till näringslivet

Tusen tack för det stora förtroendet att fortsätta jobba för Lovisa!

mia_prokura

Mia Heijnsbroek-Wirén