Hej, välkommen till min webbplats!

Jag kom med i kommunalpolitiken för tio år sedan då jag ställde upp som kandidat i dåtida Pernå kommuns sista fullmäktige val. Vår familj, med två tonårsdöttrar, en äkta make från Nederländerna och hunden Cara, bodde i Forsby under tio år. Vi flyttade till Lovisa centrum för fem år sedan. Den äldsta av döttrarna studerar nu internationell juridik i Nederländerna och den yngre är abiturient. Jag har under tio år jobbat som ämneslärare inom andra stadiets utbildning och för tillfället är jag projektarbetare i Navigatorn i Lovisa. Min man har ett jobb inom ett holländskt skeppsrederi.

Jag har från första början trivts med mina förtroendeuppdrag och jag brinner av lust då det gäller att jobba för min hemstad Lovisas utveckling.

Under de två senaste fullmäktigeperioderna har vi lyckats fatta stora beslut. Jag motiveras av min vision om att Lovisa har möjligheter att erbjuda trygga och trivsamma boendeomgivningar på hela kommunens område, och även strategiskt sett goda möjligheter för företagsamhet och näringsliv.

Linjebeslutet om att bevara ett brett skolnät, och besluten om två stora skolinvesteringar, är faktorer på dragningskraft som spelar en stor roll då Lovisa ska locka nya barnfamiljer. Friska och trygga skolor och daghem gör familjernas vardag säker.

I mig har ni en beslutsfattare som gör sitt jobb målmedvetet och utan tanke på egen vinning. Mina styrkor är förmåga till gott samarbete och växelverkan. Jag har också en bred erfarenhet av såväl kommunal politik som region- och landskapspolitik.

Jag bryr mig om kommuninvånaren och vill förvalta dina skattemedel på ett ansvarsfullt sätt.

Som stadsstyrelsens ordförande under de fyra senaste åren har jag varit med om mycket som bidragit till vår utveckling.. Jag har fått vara med om många intressanta förhandlingar, och fått ta del av intressebevakningsuppgifter som vi snart får se resultaten av. Utvecklingen i hamnen, nya företagsetableringar och den kommande bostadsmässan 2023 är saker som tillfredsställer mig mest.

Utvecklingsarbetet fortsätter och tyngdpunkten sätts på stadsplanering och på utveckling av verksamhetsförutsättningarna för näringslivet för att vi ska lyckas skapa mer sysselsättning.

Stadens organisation utvecklas, vi är modigare då det gäller att göra nya saker och att utnyttja de möjligheter som digitaliseringen för med sig. Förnyelse och utveckling motiverar även personalen. Vi måste satsa på personalens välmående och resurserna bör fördelas så att de tjänar invånarna.

Tyngdpunkter: Marknadsföring av stadens boendeplatser, skolinvesteringar och byaskolor, utveckling av byacenter, träbygge, Lovisas varumärke som en stad som beaktar trä- och traditionsbygge, bostadsmässan 2023, Kuggom traditionscentrum, en djupare farled till hamnen, att hålla löftena om service.

Tusen tack till er alla för förtroendet att låta mig fortsätta jobba för Lovisa!

 


Mia Heijnsbroek-Wirén

 

 

Gilla på Facebook

Facebook Pagelike Widget